Son dakika … Bakan Elvan: 2022 ve 2023’te istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi olumlu yönde etkilemesini ve 2020’de büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz. 2022 ve 2023’te istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Hem yerli hem de yabancı girişimciler için yatırım ortamını iyileştirmek ve kamu harcama ve gelirlerinin kalitesini artırmak için yapısal reformlar uygulayacağız” dedi. dedim.

Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı.

Ülkelerin salgının ekonomileri üzerindeki etkilerini sınırlamak için uyguladıkları politikalara dikkat çeken Elvan, büyük ölçekli finansal destek paketleri nedeniyle 2020 yılında tüm dünyada bütçe açığı ve borç stokunun artmaya başladığını söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerin bütçe açığının milli gelire oranının bu dönemde yüzde 10,4’e, borç stokunun milli gelire oranının ise yüzde 61,4’e yükselmesinin beklendiğini belirten Elvan, “Ülkemizde bütçe açığı oranı ve Aynı dönemde milli gelire olan borç stokunun, 9 ve 41.1 ile gelişmekte olan ülke ortalamasının çok altında kalması bekleniyor. “diye konuştu.

Dünya ekonomisinin 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez 2020 yılında küçüleceğini ve o döneme göre çok daha fazla küçüleceğini belirten Elvan, “2021 yılı için salgının bir ölçüde atlatıldığı varsayılıyor. . vardiya ve yapısal değişiklikler bir yandan belirsizliği artırırken diğer yandan fırsatlar da getiriyor. “değerlendirmesinde bulundu.

Elf geleneğine dayalı rekabete dayalı bir piyasa ekonomisine sahip Türkiye ekonomisinin, bu bakış açısıyla ve merkezi güçlendirerek dile getirilen ekonomi politikalarını oluşturduğunun altını çiziyor. Bu anlayışın en önemli unsurlarının şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik olduğuna işaret eden Elvan, bu doğrultuda makroekonomik ve kalkınma politikalarını da hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu yıl salgına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler ve buna bağlı olarak imalat faaliyetinin ekonomik faaliyetinin yavaşlamasını olumsuz yönde etkilediğini belirten Elvan, bu dönemde AB ve OECD ortalamasından daha iyi performans gösteren Türkiye’yi fark etti.

Elvan, salgınla mücadelede en önemli destek unsurunun AK Parti iktidarları döneminde kamu mali alanının büyüklüğü ve bütçe disiplini ile sağlanan kamu borcu düzeyi olduğunu belirterek, “Bu unsurlar için önemli bir manevra alanı sağladı. salgınla mücadelede ülkemiz. Daha sonra bu manevra alanını yeniden tesis etmek için özenli çaba göstereceğiz. “dedi.

“NORMALLEŞME SÜRECİ DESTEKLENEN EKONOMİK FAALİYET”

Lütfi Elvan, Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren kısmi normalleşme sürecine geçişin ve Haziran ayından itibaren kapsamlı bir normalleşme sürecinin ekonomik aktiviteyi desteklediğini vurgulayarak, “Sanayi üretimi, güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı gibi öncü veriler, yılın ikinci çeyreğindeki daralmanın ardından güçlü toparlanma. Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin yılın yarısında büyümeyi olumlu etkileyeceğini öngörüyoruz. Böylece bu yıl büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz. O konuştu.

Küresel ekonominin yüzde 4,4 küçülmesinin ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin yüzde 3,3 küçülmesinin beklendiği bir dönemde bu büyümeyi gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Elvan, şöyle devam etti:

“Ekonomik aktivitedeki toparlanma trendini 2020’nin ikinci yarısında da devam ettirmeyi ve 2021’de de devam etmeyi, hem iç hem de dış talepten dengeli bir büyüme görünümü elde etmeyi ve bunun sonucunda yüzde 5,8 seviyesinde gerçekleşmeyi hedefliyoruz. İç talepteki canlanma, dış talepteki iyileşmenin devam etmesi ve ihracatı destekleyen büyüme tercihlerimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz. makroekonomik istikrarı koruma ve enflasyonla mücadele çabalarımıza devam edeceğiz. Çatışmayacak şekilde düzenlenecek ve kontrol edilecektir. ”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Hem yerli hem de yabancı girişimciler için yatırım ortamını iyileştirmek ve kamu harcama ve gelirlerinin kalitesini artırmak için yapısal reformlar uygulayacağız” dedi. dedim.

Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*